JML-diving

Menu
MENU

Doradztwo

Nasze doświadczenie z wielu referencji oraz profesjonalne przygotowanie naszego personelu badawczego pozwala nam zawsze znaleźć optymalne rozwiązanie dla każdej oczyszczalni ścieków, gwarantujące poprawę sterowania procesami, oszczędności energii elektrycznej czy chemikaliów, poprawę jakości ścieków oczyszczonych.

Nasze kompleksowe podejście odróżnia nas od innych firm tym, że wiele firm skupia się tylko nad wycinkiem naszej oferty – szukając prostych oszczędności czy ulepszeń, bez dogłębnej analizy procesu i wyboru optymalnego rozwiązania.

Zawsze dobieramy optymalne rozwiązanie dla naszych klientów, biorąc pod uwagę krótkoterminowe i długoterminowe korzyści.

Typowy zakres usług konsultingowych jest realizowany w następujących obszarach:

Badania dla optymalizacji miejskich i przemysłowych zakładów oczyszczania ścieków w sytuacji problematycznej.
Badania systemów oczyszczania wody w sytuacji problematycznej dla zidentyfikowania ich przyczyn i zaproponowanie technologicznych rozwiązań i/lub optymalnych strategii operacyjnych.

Badania dla optymalizacji zużycia energii w miejskich i przemysłowych oczyszczalniach ścieków.
Badania nad zużyciem energii w celu zidentyfikowania punktów procesu, które mogą zostać zmodyfikowane dla zmniejszenia zużycia energii i/lub kosztów wykorzystanej energii.

• Badania dla optymalizacji obszernych systemów oczyszczania ścieków.
Projektowanie, konfiguracja, optymalizacja, działanie i utrzymanie oczyszczalni ścieków opartych na obszernych technologiach (np. stawy stabilizacyjne, oczyszczalnie hydrofitowe, filtry zielone i filtry piaskowe okresowo zalewane).