JML-diving

Menu
MENU

Unikalna oferta – co nas wyróżnia

• Optymalizacja i podniesienie sprawności oczyszczania

• Gwarancja jakości ścieków oczyszczonych

• Możliwość instalacji w każdej oczyszczalni ścieków – bez względu na jej budowę

• Produkt zintegrowany z układami automatyki – z pełną możliwością jego pominięcia w przypadku awarii

• Gwarantowane oszczędności energii elektrycznej – nawet do 50% pierwotnych rachunków za energię elektryczną – minimum 10%!

• Monitoring jakości ścieków i procesów

• Stały zdalny nadzór nad systemem

• Oszczędność chemikaliów

• Zwiększenie przepustowości oczyszczalni bez inwestycji w infrastrukturę

• Moduły dobrane pod kątem jak największej oszczędności – oferujemy danemu klientowi tylko te moduły, które dadzą mu największą oszczędność

• Maksymalizacja wykorzystania istniejących systemów opomiarowania i automatyki – integrujemy się z każdym rodzajem zastanego wyposażenia

• Wieloletnie doświadczenie.