JML-diving

Menu
MENU

Sonda ISA – korzyści dla użytkownika

 • Możliwość wykonania pomiarów w trybie rzeczywistym do 99 różnych parametrów ścieków za pomocą jednego urządzenia o najniższym 5-letnim TCO (Total Cost of Ownership – całkowity koszt posiadania) na rynku.
 • Brak nakładów na konserwację i utrzymanie urządzenia – zminimalizowane potrzeby obsługi przez personel techniczny oraz serwis dostawcy.

Sonda po 3 miesiącach w ściekach

 • Możliwość pomiaru w trudnych miejscach – na wlocie oczyszczalni, jak i w dowolnym miejscu procesu.
 • Natychmiastowa informacja o osiągnięciu niepożądanych wartości pomiarowych.
 • Raport dla kierownictwa pokazujący stan pracy oczyszczalni w przystępnej formie.
 • Bezpieczeństwo przechowywania informacji – ograniczenie manipulacji danymi przez automatyczną kopię danych do chmury obliczeniowej.
 • Elastyczność rozwiązania – w przypadku zmiany potrzeb użytkownika w zakresie mierzonych parametrów lub zmiany miejsca pomiarowego możliwa jest kalibracja na inne parametry, niż pierwotnie mierzone oraz/lub zastosowanie kalibracji na ścieki o innych charakterystykach. Ponadto do samego przetwornika sondy istnieje możliwość podłączenia innych urządzeń pomiarowych (np. przepływomierze, czujniki innych producentów, etc.) i wykonawczych.
 • Natychmiastowa, wiarygodna informacja pomiarowa z dowolnego miejsca procesu – możliwość podjęcia działań korygujących w sterowaniu.
 • Wysoka precyzja pomiaru osiągnięta za pomocą jednorazowej kalibracji uruchomieniowej – brak konieczności ponownej kalibracji.

 • Wysoka wiarygodność pomiaru – automatyczne diagnozowanie i odrzucanie błędów pomiarowych – unikalna funkcja – wskaźnik jakości spektralnej SQI – mówi nam o wiarygodności dokonanego pomiaru.
 • Brak przerw w pomiarach spowodowanych konserwacją czy wymianą elementów eksploatacyjnych – wykorzystywane są metody optyczne – technologia spektroskopii UV-VIS oraz przedmuch sprężonym powietrzem, konstrukcja głowicy zapobiega zanieczyszczaniu elementów pomiarowych.
 • Możliwość instalacji na oczyszczalni, w kolektorach czy punktach odbioru ścieków i komunikacji za pomocą dowolnego medium (LTE, sieć LAN, sieć automatyki przemysłowej).
 • Raporty SMS i email, zdalny dostęp przez przeglądarkę internetową, urządzenia mobilne (smartfon, tablet), także przez usługę chmurową (umożliwia użytkownikowi w trybie rzeczywistym sprawdzać odczyty czujników, generować raporty historyczne w postaci tabelarycznej, wykresów graficznych lub eksportowalnych plików .csv).
 • Szybki montaż, uruchomienie i serwis – łatwa integracja z istniejącymi układami automatyki oraz możliwość wykonywania zdalnej kalibracji przez dostawcę.
 • Pomiar parametrów poza agresywnym środowiskiem ścieków – brak elementów narażonych na uszkodzenie zanurzonych w ściekach.
 • Sygnalizacja przez sondę potrzeby wykonania czyszczenia przez obsługę, które zajmuje tylko około 5 minut czasu! Już teraz obsługa nie musi wykonywać czyszczenia prewencyjnego, tylko wtedy kiedy to jest potrzebne.