JML-diving

Menu
MENU

Zaawansowane pomiary on-line

Pomiary on-line na oczyszczalni dają natychmiastową informację o stężeniach różnych związków w ściekach, co pozwala szybko reagować i odpowiednio zarządzać całym procesem oczyszczania. Umożliwiają też optymalizować pracę obiektu, mając na uwadze nierównomierny przypływ ładunków oraz uwzględniając zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Sonda pomiarowa ISA (InSitu Spectral Analyser) to innowacyjne na rynku rozwiązanie do pomiarów w czasie rzeczywistym wielu parametrów w ściekach surowych, ściekach oczyszczonych, czy w wodzie pitnej, przy wykorzystaniu technologii spektralnych.

Za pomocą jednego urządzenia pomiarowego, podczas jednego wykonanego pomiaru jesteśmy w stanie natychmiast uzyskać informację o wielu różnych zanieczyszczeniach. Integracja z istniejącym układem sterowania na obiekcie albo z innymi elementami systemu ANTRAS umożliwiają optymalną pracę obiektu przy zachowaniu odpowiednich marginesów bezpieczeństwa.

Więcej o sondzie pomiarowej ISA

Niektóre z możliwych mierzonych parametrów on-line