JML-diving

Menu
MENU

Weryfikacja wiarygodności pomiaru

Ten element systemu sterowania ANTRAS bierze pod uwagę wszystkie kluczowe sygnały, wykorzystywane w modułach sterujących w celu:

  1. Zdiagnozowania wiarygodności sygnałów z pomiarów on-line. System w sposób ciągły sprawdza odczyty i weryfikuje wiarygodność każdego z sygnałów.
  2. Poinformowania użytkownika o sytuacji, kiedy odczyt z czujnika nie jest prawidłowy. W przypadku stwierdzenia złego działania lub niskiej jakości odczytu z czujnika, użytkownik ma możliwość odrzucenia odczytu lub zezwolenia, by system w sposób automatyczny wybrał najbardziej wiarygodny odczyt zastępczy z innego ciągu biologicznego.

Wskazanie w systemie ANTRAS, że sygnał przestaje być wiarygodny