JML-diving

Menu
MENU

Sterowanie recyrkulacją wewnętrzną

Zaawansowane sterowanie recyrkulacją wewnętrzną uwzględnia pomiar napływu na oczyszczalni oraz stężenia N-NO3 w reaktorach biologicznych w celu:

  1. Doboru strategii, które zagwarantuje minimalny przepływ recyrkulacji wewnętrznej w zależności od stężenia azotanów w każdej linii
  2. Zastosowania dynamicznie zmiennego % recyrkulacji wewnętrznej (w stosunku do napływu na oczyszczalnię), proporcjonalnego do stężenia azotanów w ściekach oczyszczonych
  3. Zagwarantowania, że minimalna wymagana moc jest wykorzystywana do recyrkulacji największej możliwej ilości kilogramów azotanów.

Recyrkulacja wewnętrzna uwzględniająca napływ i stężenie azotanów