JML-diving

Menu
MENU

Inne możliwe funkcjonalności

System ANTRAS  jest układem uniwersalnym, z możliwością rozbudowy go o dodatkowe funkcjonalności i  moduły, wraz z zmiennymi potrzebami naszych klientów.

Dodatkowe funkcjonalności i moduły mogą być związane ze wspomaganiem zarządzania technologią obiektu (recyrkulacja zewnętrzna, zarządzanie napływem ze zbiorników buforowych, uwzględnianie w procesie sterowania jeszcze innych parametrów, etc.) lub ze wspomaganiem podejmowania decyzji (moduły symulacyjne, moduły bilansowe, pogłębione analizy i jeszcze bardziej rozbudowane, wielostopniowe raportowanie, etc).