JML-diving

Menu
MENU

Raportowanie

Moduł raportowania jest elementem systemu wsparcia decyzyjnego. Na podstawie zgromadzonych i usystematyzowanych informacji, dokonuje ich analizy, przetworzenia i udostępnienia je zdefiniowanym użytkownikom. 

Możliwa jest pełna personalizacja generowanego raportu. Raport może zawierać inne informacje dla technologa, inne dla operatora i inne dla kadry zarządzającej. Także układ graficzny może być dopasowany do potrzeb danego odbiorcy.