JML-diving

Menu
MENU

Kogeneracja i produkcja biogazu

Oferujemy także inne systemy wykorzystywane dla procesów kogeneracji, współfermentacji i produkcji biogazu.

Zaawansowany moduł sterowania oparty o analizę produkowanego w danym momencie biogazu, przepływie osadu i wartościach zużywanej energii przez oczyszczalnię ścieków. Na bazie tego system steruje dostawą substratów do komory fermentacyjnej i określa strategię działania komory fermentacyjnej w celu optymalizacji lub maksymalizacji produkcji biogazu.

Zaawansowany moduł sterowania oparty o analizę produkowanego biogazu i wartościach zużywanej energii przez oczyszczalnię ścieków. Na bazie tego system odpowiednio steruje kogeneracją tak, aby zmaksymalizować wielkość produkowanej energii lub dostosować jej ilość do zapotrzebowania oczyszczalni ścieków.