JML-diving

Menu
MENU

Inteligentne sterowanie oczyszczalnią

Podstawowe funkcje realizowane przez system ANTRAS w ramach inteligentnego sterowania oczyszczalnią:
• Gromadzenie i przetwarzanie informacji otrzymanych z procesu oczyszczania ścieków.
• Diagnozowanie stanu procesów oczyszczania ścieków.
• Identyfikacja przyczyn zidentyfikowanych problemów.
• Propozycja planu działania:
    – Zarządzanie sytuacjami problematycznymi
    – Optymalizacja procesów oczyszczania ścieków
    – Optymalizacja zużycia i produkcji energii
• Zarządzanie pętlami sterowania w oczyszczalniach ścieków w sposób automatyczny i w czasie rzeczywistym.

Poszczególne moduły systemu ANTRAS:

Sterowanie procesem napowietrzania

Sterowanie recyrkulacją wewnętrzną

Weryfikacja wiarygodności pomiaru

Inne funkcjonalności

Kogeneracja i produkcja biogazu

Raportowanie