JML-diving

Menu
MENU

Rozwiązania

Firma JML INDUSTRY pod marką ANTRAS oferuje innowacyjna technologie i rozwiązania dla branży wodno-ściekowej.

W ramach systemu ANTRAS (AdvaNced TReAtment System) możemy wyróżnić dwa obszary, które współdziałają, ale mogą też działać niezależnie od siebie, gdyż każdy z elementów jest kompatybilny z rozwiązaniami innych dostępnych na rynku producentów.

Inteligentne sterowanie oczyszczalnią

Zaawansowane pomiary on-line