JML-diving

Menu
MENU

Aktualności

Wdrożenie inteligentnego sterowania w GOŚ ŁAM w Łodzi

8.05.2018

Mamy wielką przyjemność poinformować, że na początku roku 2018 z sukcesem zakończyliśmy wdrożenie inteligentnego sterowania procesem napowietrzania na Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi.

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (GOŚ ŁAM) to druga co do wielkości oczyszczalnia ścieków komunalnych w Polsce (mając na uwadze projektowane przepływy). GOŚ ŁÓDŹ oczyszcza ścieki z terenu Łodzi oraz ścieki dopływające od mieszkańców Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, gmin Nowosolna i Ksawerów. Na proces oczyszczania ścieków składa się oczyszczanie mechaniczne wstępne, oczyszczanie mechaniczne oraz część biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów. Część biologiczna składa się z 7 niezależnie pracujących linii biologicznych. Oczyszczalnia charakteryzuje się podwyższonym stopniem usuwania związków biogennych.

W oczyszczalni wykorzystywany jest system biologicznego oczyszczania ścieków MUCT. Dzięki temu parametry ścieków na ujściu do rzeki Ner spełniają wszystkie wymogi norm europejskich. Skutecznie redukowane są zwłaszcza najbardziej szkodliwe związki biogenne (tj. azot i fosfor).

Spółka prowadzi zaawansowaną gospodarkę osadową. Wytworzony w procesie oczyszczalnia ścieków osad ulega fermentacji i pozwala na uzyskanie biogazu. Powstały biogaz jest wykorzystywany do produkcji prądu elektrycznego i energii cieplnej.

W 2017 roku GOŚ ŁAM ogłosiła przetarg na wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania mającego na celu ograniczenie kosztów napowietrzania przy zagwarantowaniu parametrów ścieków oczyszczonych. Na wykonawcę systemu została wybrana firma JML INDUSTRY sp. z o.o., która zaoferowała system ANTRAS.

Wdrożenie systemu ANTRAS nastąpiło w drugiej połowie roku 2017, testy odbiorowe i przekazanie do eksploatacji nastąpiło w styczniu 2018 roku.

Planowano osiągnąć 16% redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej. Wyniki pierwszych tygodni eksploatacji, mimo niesprzyjającej aury zimowej, pokazały unikalną skuteczność systemu ANTRAS. Utrzymując się w 100% dopuszczalnych limitach parametrów ścieków oczyszczonych, w ciągu pierwszych miesięcy działania system przekroczył oczekiwania w zakresie obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej na napowietrzanie.