JML-diving

Menu
MENU

Audyt energetyczny

Zanim złożymy klientowi jakąkolwiek ofertę handlową, wykonujemy dla niego nieodpłatnie analizę procesu nitryfikacji/denitryfikacji pod kątem prawidłowego monitoringu procesu, systemu sterowania napowietrzaniem, systemu kontroli i opomiarowania oczyszczonych ścieków, oceny systemu napowietrzania, używanych taryf energetycznych. Analiza taka jest wykonywana nieodpłatnie i bez żadnych zobowiązań. Jej wynikiem jest opracowanie, które wskazuje możliwości modyfikacji procesu nitryfikacji/denitryfikacji w celu poprawy jakości parametrów ścieków oczyszczonych lub/i obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej.