JML-diving

Menu
MENU

Algorytmy samouczące się

Algorytmy samouczące się wykorzystują modele sztucznej inteligencji, bazujące na wiedzy heurystycznej do oceny procesów oraz urządzenia do monitorowania przebiegu procesu i diagnozowania sytuacji nietypowych na oczyszczalni ścieków.

Algorytmy te umożliwiają ponadto wykorzystanie wcześniejszych doświadczeń (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych), by odnosić się do nowych problemów powstających podczas procesu, szukając w ten sposób najbardziej optymalnego ich rozwiązania.