JML-diving

Menu
MENU

Chemometria

Chemometria, przy użyciu metod komputerowych, statystycznych, matematycznych oraz symbolicznych wykorzystywana jest do analizy danych chemicznych z urządzeń pomiarowych.

Dzięki temu jesteśmy w stanie wskazać stężenia związków, które nie są widoczne w spektrum cieczy, czyli np. azot amonowy czy ortofosforany.