JML-diving

Menu
MENU

System ANTRAS

Nowoczesne przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie oczyszczania ścieków praktycznie ciągle muszą prowadzić działania usprawniające procesy. Z jednej strony mierzą się z ograniczeniami, jakie narzucają pozwolenia środowiskowe, ilość i skład ścieków oraz ich rozkład dobowy. Z drugiej strony wymagany jest ciągły proces wprowadzania oszczędności energetycznych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu zgodności z otrzymanymi pozwoleniami. Odpowiedzią na tak zdefiniowane potrzeby jest system ANTRAS (AdvaNced TReAtment System)– jedyny system na rynku kompleksowo usprawniający proces zarządzania oczyszczaniem ścieków przy uzyskaniu wysokiej sprawności energetycznej.