JML-diving

Menu
MENU

Aktualności

Wydzielenie marki JML ANTRAS ze spółki JML INDUSTRY

27.12.2017

W związku z poszerzaniem oferty skierowanej dla branży wodno-ściekowej oraz dywersyfikacji oferty dla innych gałęzi przemysłu, zarząd spółki JML Industry sp. z o.o. podjął decyzję o wydzieleniu części oferty dla branży wod-kan do nowego działu – JML Antras.

ANTRAS do skrót od AdvaNced TReAtment Systems.

  • Advanced – gdyż oferujemy rozwiązania zaawansowane, charakteryzujące się dużym stopniem innowacji.
  • Treatment Systems – gdyż głównie nasze rozwiązania skierowane są do obiektów zajmujących się oczyszczaniem – wody lub ścieków, gdzie niezbędna jest ciągła kontrola procesu.

Dane kontaktowe i rejestracyjne spółki pozostają niezmienione.